Danh Mục
Skype Buttons

Chính sách bảo mật

1. Lý do thu thập thông tin cá nhân:

 

2. Sử dụng thông tin cá nhân:

 

3. Truy xuất thông tin:

Quý khách có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin của Quý khách đưa lên website.

 

4. Bảo mật thông tin:

 

5. Thông tin liên hệ:

Rất mong sự đóng góp ý kiến của Quý khách cho Văn phòng phẩm Tuấn Tú theo thông tin sau:
Email: info@vpptuantu.com. Điện thoại: (08) 3987 2619

 

Xem trên Điện thoại / Máy tính