Khung chức danh

Khung chức danh, bảng chức danh để bàn, biển chức vụ, bảng tên để bàn, bảng tên chức danh với các kích cỡ khác nhau được sử dụng trong văn phòng, hội nghị...

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Khung chức danh 08 x 18
- Khung chức danh (08 x 18) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Chức năng: ..
23.000 VNĐ
Khung chức danh 08 x 20
- Khung chức danh (08 x 20) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Chức năng: ..
24.000 VNĐ
Khung chức danh 08 x 22
- Khung chức danh (08 x 22) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Chức năng: ..
25.000 VNĐ
Khung chức danh 08 x 24
- Khung chức danh (08 x 24) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Chức năng: ..
26.000 VNĐ
Khung chức danh 08 x 26
- Khung chức danh (08 x 26) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Chức năng: ..
29.000 VNĐ
Khung chức danh 08 x 28
- Khung chức danh (08 x 28) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Chức năng: ..
34.000 VNĐ
Khung chức danh 08 x 30
- Khung chức danh (08 x 30) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ L, hiển thị 1 mặt - Chức năng: ..
38.000 VNĐ
Khung chức danh 2 mặt 08 x 18
- Khung chức danh (08 x 18) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ V, hiển thị 2 mặt - Chức năng: ..
25.000 VNĐ
Khung chức danh 2 mặt 08 x 20
- Khung chức danh (08 x 20) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ V, hiển thị 2 mặt - Chức năng: ..
26.000 VNĐ
Khung chức danh 2 mặt 08 x 22
- Khung chức danh (08 x 22) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ V, hiển thị 2 mặt - Chức năng: ..
28.000 VNĐ
Khung chức danh 2 mặt 08 x 24
- Khung chức danh (08 x 24) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ V, hiển thị 2 mặt - Chức năng: ..
29.000 VNĐ
Khung chức danh 2 mặt 08 x 26
- Khung chức danh (08 x 26) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ V, hiển thị 2 mặt - Chức năng: ..
31.000 VNĐ
Khung chức danh 2 mặt 08 x 28
- Khung chức danh (08 x 28) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ V, hiển thị 2 mặt - Chức năng: ..
36.000 VNĐ
Khung chức danh 2 mặt 08 x 30
- Khung chức danh (08 x 30) - Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ V, hiển thị 2 mặt - Chức năng: ..
41.000 VNĐ
Xem trên Điện thoại / Máy tính