Túi Zipper

Túi Zipper

Túi zipper có nhiều tên gọi khác nhau như: túi miết, túi vuốt mép, túi ziplock. Đây là loại túi nilon dùng rất thuận lợi với đường khóa trên mép túi, có thể mở ra đóng vào tùy ý chỉ bằng cách vuốt mép túi.

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Túi zipper số 1 (5x7cm)
- Túi zipper số 1, kích thước 5x7cm - NSX: Việt Nam - ĐVT: kg ..
84.000 VNĐ
Túi zipper số 10 (25x35cm)
- Túi zipper số 10, kích thước 25x35cm - NSX: Việt Nam - ĐVT: kg ..
78.000 VNĐ
Túi zipper số 2 (6x8.5cm)
- Túi zipper số 2, kích thước 6x8.5cm - NSX: Việt Nam - ĐVT: kg ..
84.000 VNĐ
Túi zipper số 3 (7x10cm)
Túi zipper số 3, kích thước 7x10cm NSX: Việt Nam ĐVT: kg ..
84.000 VNĐ
Túi zipper số 4 (8x12cm)
- Túi zipper số 4, kích thước 8x12cm - NSX: Việt Nam - ĐVT: kg ..
84.000 VNĐ
Túi zipper số 5 (10x15cm)
Túi zipper số 5, kích thước 10x15cm NSX: Việt Nam ĐVT: kg ..
84.000 VNĐ
Túi zipper số 7 (15x20cm)
- Túi zipper số 7, kích thước 15x20cm - NSX: Việt Nam - ĐVT: kg ..
78.000 VNĐ
Túi zipper số 8 (18x23cm)
- Túi zipper số 8, kích thước 18x23cm - NSX: Việt Nam - ĐVT: kg ..
78.000 VNĐ
Túi zipper số 9 (20x30cm)
- Túi zipper số 9, kích thước 20x30cm - NSX: Việt Nam - ĐVT: kg ..
78.000 VNĐ
Xem trên Điện thoại / Máy tính