Sổ danh thiếp

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Sổ danh thiếp 120
- Bìa danh thiếp 120 lá - Bìa da bọc ngoài, 3 ngăn/trang , khả năng lưu trữ 120 danh thiếp - Chức ..
22.000 VNĐ
Sổ danh thiếp 160
- Bìa danh thiếp 160- Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 4 ngăn/trang , khả năng lưu trữ 160 danh thiếp - ..
28.000 VNĐ
Sổ danh thiếp 240
- Bìa danh thiếp 240- Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 4 ngăn/trang , khả năng lưu trữ 240 danh thiếp - ..
36.000 VNĐ
Sổ danh thiếp 320
- Bìa danh thiếp 320- Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 8 ngăn/trang , khả năng lưu trữ 320 danh thiếp - ..
45.000 VNĐ
Sổ danh thiếp 500
- Bìa danh thiếp 500- Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 8 ngăn/trang , khả năng lưu trữ 500 danh thiếp - ..
88.000 VNĐ
Xem trên Điện thoại / Máy tính