Bìa cánh bướm - Cặp hồ sơ 12 ngăn - Túi hồ sơ khóa kéo