Giấy bìa 125gsm

Văn phòng phẩm Tuấn Tú cung cấp đầy đủ các loại giấy bìa định lượng 125gsm
Giấy bìa màu có những đặc điểm sau
- Kích thước:  A4
- Có độ dày, định lượng: 125gsm
- Có màu sắc phong phú đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng