Giấy gói quà - Giấy Roki 250gsm - Giấy Roki 400gsm - Giấy kẻ caro A4 - Giấy kẻ ngang A4

Văn phòng phẩm Tuấn Tú cung cấp các loại giấy chuyên dụng dùng cho mục đích đặc biệt như: giấy gói quà, giấy caro kẻ ngang, giấy roki