Chào Mừng Bạn Ghé Thăm Website Văn Phòng Phẩm Tuấn Tú
Hướng dẫn mua hàngChính sách vận chuyểnHotline: 0984 626 941

Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm:

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Kẹp bướm 15mm
- Kẹp bướm - 15mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 50 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài ..
3.700 VNĐ
Kẹp bướm 19mm
- Kẹp bướm - 19mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 80 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài ..
4.000 VNĐ
Kẹp bướm 25mm
- Kẹp bướm - 25mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 100 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài..
6.500 VNĐ
Kẹp bướm 32mm
- Kẹp bướm - 32mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 150 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài..
9.000 VNĐ
Kẹp bướm 41mm
- Kẹp bướm - 41mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 180 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài..
14.000 VNĐ
Kẹp bướm 51mm
- Kẹp bướm - 51mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 200 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài..
21.000 VNĐ
Kẹp bướm màu 19mm
- Kẹp bướm - 19mm, kẹp giấy màu, kẹp 80 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu ..
32.000 VNĐ
Kẹp bướm màu 25mm
- Kẹp bướm - 25mm, kẹp giấy màu, kẹp 120 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu ..
49.000 VNĐ
Kẹp bướm màu 32mm
- Kẹp bướm - 32mm, kẹp giấy màu, kẹp 80 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu ..
49.000 VNĐ
Kẹp bướm màu 41mm
- Kẹp bướm - 41mm, kẹp giấy màu, kẹp 120 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu ..
46.500 VNĐ
Kẹp bướm màu 51mm
- Kẹp bướm - 51mm, kẹp giấy màu, kẹp 120 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu ..
45.000 VNĐ
Kẹp bướm Slecho 15mm
Kẹp bướm Slecho 15mm - Kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 50 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ..
4.000 VNĐ
Kẹp bướm Slecho 19mm
Kẹp bướm Slecho 19mm - Kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 80 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, ..
4.500 VNĐ
Kẹp bướm Slecho 25mm
Kẹp bướm Slecho 25mm - Kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 100 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ s..
7.000 VNĐ
Kẹp bướm Slecho 32mm
Kẹp bướm Slecho 32mm - 32mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 150 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ..
9.500 VNĐ
Kẹp bướm Slecho 41mm
Kẹp bướm Slecho 41mm - 41mm, kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 180 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ..
14.500 VNĐ
Kẹp bướm Slecho 51mm
Kẹp bướm Slecho 51mm - Kẹp giấy, dạng gấp, kẹp 200 tờ - Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ s..
21.500 VNĐ
Xem trên Điện thoại / Máy tính