Tìm Kiếm

Điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm:

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bìa nhựa dẻo ép Bằng lái
- Bìa nhựa loại dẻo ép Bằng lái - Kích thước: A6 (105mm x 148mm), nhựa trắng trong, độ dí..
51.800 VNĐ
Bìa nhựa ép A3 100gsm
- Bìa nhựa ép A3, định lượng 100gsm - Kích thước: A3 (297mm x 420mm), nhựa trắng trong, độ dính cao..
403.000 VNĐ
Bìa nhựa ép A3 40gsm
- Bìa nhựa ép A3, định lượng 40gsm - Kích thước: A3 (297mm x 420mm), nhựa trắng trong, độ dính cao ..
155.000 VNĐ
Bìa nhựa ép A3 80gsm
- Bìa nhựa ép A3, định lượng 80gsm - Kích thước: A3 (297mm x 420mm), nhựa trắng trong, độ dính cao ..
252.000 VNĐ
Bìa nhựa ép A4 100gsm
- Bìa nhựa ép A4, định lượng 100gsm - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), nhựa trắng trong, độ dính cao..
195.000 VNĐ
Bìa nhựa ép A4 125gsm
- Bìa nhựa ép A4, định lượng 125gsm - Kích thước: A4 (220mm x 315mm), nhựa trắng trong, độ dính cao..
238.000 VNĐ
Bìa nhựa ép A4 200gsm
- Bìa nhựa ép A4, định lượng 200gsm - Kích thước: A4 (220mm x 315mm), nhựa trắng trong, độ dính cao..
399.000 VNĐ
Bìa nhựa ép A4 40gsm
- Bìa nhựa ép A4, định lượng 40gsm - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), nhựa trắng trong, độ dính cao ..
69.000 VNĐ
Bìa nhựa ép A4 80gsm
- Bìa nhựa ép A4, định lượng 80gsm - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), nhựa trắng trong, độ dính cao ..
119.000 VNĐ
Bìa nhựa ép A5 80gsm
- Bìa nhựa ép A5, định lượng 80gsm - Kích thước: A5 (148mm x 210mm), nhựa trắng trong, độ dính cao ..
77.000 VNĐ
Bìa nhựa ép Bằng lái
- Bìa nhựa ép Bằng lái - Kích thước: A6 (105mm x 148mm), nhựa trắng trong, độ dính cao - Chức năng..
36.500 VNĐ
Bìa nhựa ép CMND
- Bìa nhựa ép CMND - A7 (74mm x 105mm), nhựa trắng trong, độ dính cao - Chức năng: Bảo vệ bề mặt t..
32.500 VNĐ
Bìa nhựa ép Suremark SQ-6040
- Bìa nhựa ép Suremark SQ-6040, định lượng 100 micron - Kích thước: 216 x 303 mm, nhựa trắng trong,..
225.000 VNĐ
Bìa nhựa ép Suremark SQ-6050
- Bìa nhựa ép Suremark SQ-6050, định lượng 100 micron - Kích thước: 67 x 103 mm, nhựa trắ..
Liên hệ
Bìa nhựa ép Suremark SQ-6060
- Bìa nhựa ép Suremark SQ-6040, định lượng 125 micron - Kích thước: 65 x 99mm, nhựa trắng..
Liên hệ
Bìa nhựa ép Suremark SQ-6070
- Bìa nhựa ép Suremark SQ-6040, định lượng 125 micron - Kích thước: 54 x 86mm, nhựa trắng..
Liên hệ
Xem trên Điện thoại / Máy tính