Pin

Pin AA, pin AAA, pin đại, pin nút, pin sạc, pin trung, sạc pin tiểu, pin máy trợ thính