Shachihata

Shachihata bắt đầu bán tampon đóng dấu vào năm 1925. Công ty đã tiếp tục sáng tạo ra các sản phẩm tiêu dùng hữu ích cao cấp. Mọi người trên thế giới đã yêu thích các sản phẩm của Shachihata, và điều này đã trở thành nguồn tự hào to lớn và cũng là thước đo để hướng dẫn hành động của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Các phương thức truyền thông mà mọi người sử dụng ngày nay đang tiến triển với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chúng tôi đang mở rộng từ mực in đến đóng dấu điện tử, vì vậy chúng tôi đã phát triển các công nghệ để hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu, thông báo và phê duyệt số.

Mục tiêu của chúng tôi tại Shachihata là trở thành một công ty dẫn đầu để hỗ trợ truyền thông tốt hơn nhằm đem lại lợi ích cho mọi người và xã hội. Ý tưởng sáng tạo là phương tiện cho mục tiêu này, kết hợp với hành động đáp ứng những thách thức trong sản xuất. Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt.

Trang chủ của Shachihata: http://www.artlineworld.com