Bìa acco nhựa - Bìa acco giấy - Bìa report - Bìa kẹp

Bìa Acco có 2 loại: bìa acco giấy (sử dụng kẹp acco nhựa) và bìa acco nhựa (sử dụng kẹp acco kim loại) giúp lưu trữ và bảo quản tốt hồ sơ, tài liệu.

Bìa kẹp (Clip File) giúp lưu trữ và bảo quản tốt tài liệu dưới dạng kẹp (không cần bấm lỗ trên tài liệu). Bìa kẹp gồm 2 loại: bìa 1 kẹp và bìa 2 kẹp.
Bìa 1 kẹp có 1 khóa (kẹp) cao cấp để giữ hồ sơ, tài liệu
Bìa 2 kẹp có 2 khóa (kẹp) cao cấp giúp lưu trữ được tài liệu ở cả hai mặt trong của bìa.

Bìa báo cáo (Report File) sử dụng kẹp acco bằng kim loại cao cấp, đặc biệt mặt trước của bìa có dạng trong suốt thích hợp để trình bày hồ sơ.


Bìa 2 kẹp ngang dọc F4
Bìa Acco A4 Thiên Long PPFFA4
Bìa acco giấy A4 không kẹp
Bìa Acco Giấy A4 Plus
Bìa acco nhựa A4 KingStar
Bìa acco nhựa A4 KingStar 4 lá
Bìa Acco Nhựa Trà My
Bìa acco xi A4 KingStar
Bìa kẹp A4 (1 ngắn) FO-CF02
Bìa Report File A4 Plus
Hiển thị 1 đến 12 trong 12 (1 Trang)