PHỤ LIỆU MAY MẶC

Văn Phòng Phẩm Tuấn Tú cung cấp đầy đủ các loại nguyên phụ liệu may mặc như: Dụng cụ ghim nhãn, Các loại ti bắn (tiêu chuẩn, nhuyễn, siêu nhuyễn, móc tròn, đầu tròn, đầu trọn, ti xỏ....)


Lọc tìm kiếm