SỔ - TẬP - CHỨNG TỪ

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bản đồ thành phố HCM
- Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh - A2, nền giấy trắng, in màu, biểu mẫu chuẩn quy định - Chức năng: ..
15.000 VNĐ
Bản đồ thế giới
- Bản đồ thế giới - A2, nền giấy trắng, in màu , biểu mẫu chuẩn quy định - Chức năng: tra cứu thôn..
33.000 VNĐ
Bản đồ Việt Nam
- Bản đồ Việt Nam - A2, nền giấy trắng, in màu , biểu mẫu chuẩn quy định - Chức năng: tra cứu thôn..
33.000 VNĐ
Bản đồ Việt Nam khổ A1
- Bản đồ Hành chính Việt Nam - Khổ A1, nền giấy trắng, in màu , biểu mẫu chuẩn quy định - Cán..
55.000 VNĐ
Biên nhận 2 liên
- Biên nhận (Biên lai thu tiền) - Kích thước: 10 cm x 14.5 cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 li..
9.500 VNĐ
Cờ Việt Nam
- Cờ Việt Nam - Chất liệu vải cotton, 70cm x 100cm - Chức năng: sử dụng trong các lễ hội, đoàn thể..
15.000 VNĐ
Giấy giới thiệu 1 liên giấy nhăn 100 tờ
- Giấy giới thiệu 1 liên giấy nhăn (giấy tái chế) - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, b..
4.100 VNĐ
Giấy giới thiệu 1 liên giấy nhăn 50 tờ
- Giấy giới thiệu 1 liên giấy nhăn (giấy tái chế) - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, b..
3.300 VNĐ
Giấy giới thiệu 1 liên giấy trắng 50 tờ
- Giấy giới thiệu 1 liên giấy fort trắng đẹp - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, biểu m..
6.000 VNĐ
Giấy giới thiệu 2 liên
- Giấy giới thiệu 2 liên - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định. ..
11.500 VNĐ
Giấy khám sức khỏe
- Giấy khám sức khỏe - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn - Chức năng: đi kèm chứng từ..
300 VNĐ
Giấy khen
- Bằng khen - Kích thước: A5, nền giấy trắng, hoa văn viền màu , biểu mẫu chuẩn - Chức năng: trao ..
1.500 VNĐ
Giấy đề nghị tạm ứng
- Phiếu tạm ứng - 1 liên - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, đẹp, biểu mẫu chuẩn - Chức năn..
4.500 VNĐ
Giấy đề nghị tạm ứng 100 tờ
- Phiếu tạm ứng - 1 liên 100 tờ - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, đẹp, biểu mẫu chuẩn - C..
8.500 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 1 liên 13x19
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 1 liên - Chức n..
3.000 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 2 liên 13x19
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 2 liên - C..
12.500 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 2 liên 16x20
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 2 liên - S..
15.500 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 2 liên 20x25
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 2 liên - S..
24.000 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 3 liên 13x19
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 3 liên - C..
18.500 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 3 liên 16x20
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 3 liên - S..
24.000 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 3 liên 20x25
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 3 liên - S..
35.000 VNĐ
Hợp đồng lao động
- Hợp đồng lao động - Kích thước: A3, nền giấy trắng chữ xanh, biểu mẫu chuẩn của Bộ LĐ-TB-XH - Ch..
3.000 VNĐ
Nylong bao tập
- Nylong bao tập - Nhựa trong, chống thấm, có mép dán - Chức năng: bảo vệ bề mặt tập vở - Nsx: Vi..
1.000 VNĐ
Phiếu chi 1 liên 13x19 giấy nhăn
- Phiếu chi 1 liên - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy nhăn (giấy tái chế), biểu mẫu chuẩn, 1 liên -..
5.000 VNĐ
Phiếu chi 1 liên giấy trắng
- Phiếu chi 1 liên giấy trắng - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy fort trắng đẹp, biểu mẫu chuẩn..
7.000 VNĐ
Phiếu chi 2 liên 13x19
- Phiếu chi - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Chức năng: ghi ..
12.500 VNĐ
Phiếu chi 3 liên 13x19
- Phiếu chi - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Chức năng: ghi ..
18.500 VNĐ
Phiếu giao hàng 1 liên A5
- Phiếu giao hàng - Kích thước: A5, giấy Fort trắng, đẹp, biểu mẫu chuẩn, 1 liên - Chức ..
12.600 VNĐ
Phiếu giao hàng 2 liên 13x19
- Phiếu giao hàng - Kích thước: 13 x19 cm, giấy carbonnat(không cần kê giấy than), biểu mẫu chuẩn, ..
12.500 VNĐ
Phiếu nhập kho 1 liên 13x19
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 1 liên - Chức năng: ghi ..
3.000 VNĐ
Phiếu nhập kho 2 liên 13x19 (100 tờ)
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Chức năng:..
12.500 VNĐ
Phiếu nhập kho 2 liên 16x20
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Số dòng: 1..
15.500 VNĐ
Phiếu nhập kho 2 liên 20x25
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Số dòng: 1..
24.000 VNĐ
Phiếu nhập kho 3 liên 13x19
..
18.500 VNĐ
Phiếu nhập kho 3 liên 16x20
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Chức năng:..
24.000 VNĐ
Phiếu nhập kho 3 liên 20x25
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Số dòng: 1..
35.000 VNĐ
Phiếu thu 1 liên 13x19 giấy nhăn
- Phiếu thu 1 liên - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy nhăn (giấy tái chế), biểu mẫu chuẩn, 1 liên -..
5.000 VNĐ
Phiếu thu 1 liên 13x19 giấy trắng
- Phiếu thu 1 liên giấy trắng - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy fort trắng đẹp, biểu mẫu chuẩn..
7.000 VNĐ
Phiếu thu 2 liên 13x19
- Phiếu thu - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Chức năng: ghi ..
12.500 VNĐ
Phiếu thu 3 liên 13x19
- Phiếu thu - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Chức năng: ghi ..
18.500 VNĐ
Phiếu xuất kho 1 liên 13x19
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 1 liên - Chức năng: ghi ..
3.000 VNĐ
Phiếu xuất kho 2 liên 13x19
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Chức năng:..
12.500 VNĐ
Phiếu xuất kho 2 liên 16x20
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Số dòng: 1..
15.500 VNĐ
Phiếu xuất kho 2 liên 20x25
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Số dòng hà..
24.000 VNĐ
Phiếu xuất kho 3 liên 13x19
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Chức năng:..
18.500 VNĐ
Phiếu xuất kho 3 liên 16x20
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Chức năng:..
24.000 VNĐ
Phiếu xuất kho 3 liên 20x25
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Số dòng: 1..
35.000 VNĐ
Sổ caro 21 Dày
- Sổ caro 19.5cm x 30.5cm (208 trang) - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiên..
28.200 VNĐ
Sổ caro 21 Mập
- Sổ caro 19.5cm x 30.5cm (464 trang) - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiên..
47.900 VNĐ
Sổ caro 21 Mỏng
- Sổ caro 19.5cm x 30.5cm  (128 trang) - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự..
22.000 VNĐ
Sổ caro 21 Đặc biệt
- Sổ caro 19.5cm x 30.5cm Đặc biệt (336 trang) - Giấy dày, bìa cứng, nền giấy c..
38.000 VNĐ
Sổ caro 25 Dày
- Sổ caro 24cm x 32cm (208 trang) - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiên - Chức năng:..
34.000 VNĐ
Sổ caro 25 Mập
- Sổ caro 25cm x 33cm  (646 trang) - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiên - Chức..
58.200 VNĐ
Sổ caro 25 Mỏng
- Sổ caro 25cm x 33cm  (128 trang) - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiên -..
25.600 VNĐ
Sổ caro 25 Đặc biệt
- Sổ caro 24cm x 32cm Đặc biệt ( 336 trang) - Giấy dày, bìa cứng, nền giấy caro trắng, ch..
46.000 VNĐ
Sổ caro 30 Cắt Dày
- Sổ caro 27,5cm x 38cm (192 trang) - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiên - Chức năn..
45.200 VNĐ
Sổ caro 30 Cắt Mỏng
- Sổ caro 27.5cm x 38cm (120 trang) - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiên - Chứ..
34.000 VNĐ
Sổ caro 30 Dày
- Sổ caro 27.5cm x 38cm (192 trang) - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiên - Chứ..
45.200 VNĐ
Sổ caro 30 Mỏng
- Sổ caro 27.5cm x 38cm (120 trang) - Bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nhiên - Chứ..
34.000 VNĐ
Sổ caro 30 Đặc biệt
- Sổ caro 27.5cm x 38cm (288 trang) - Giấy dày, bìa cứng, nền giấy caro trắng, chất liệu tự nh..
59.000 VNĐ
Sổ da A4 Dày
- Sổ da A4 Dày (21x30cm) - Dày, bìa da, nền giấy trắng, kẻ caro, chất liệu tự nhiên - Chức nă..
32.000 VNĐ
Sổ da A4 Đặc Biệt
- Sổ da A4 Đặc biệt (21x30cm) - Dày, bìa da, nền giấy trắng, kẻ caro, chất liệu tự nhiên - Chức nă..
40.000 VNĐ
Sổ da cao cấp ABC
- Sổ da cao cấp phân loại theo bảng chữ cái  - Kích thước: (14,5 x 21 cm) - Dà..
47.000 VNĐ
Sổ da CK1 ĐB
- Sổ da CK1 ĐB (6,5x10,5cm) - Dày, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Chức..
7.500 VNĐ
Sổ da CK2 D
- Sổ da CK2 D (8x13 cm ) - Dày, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Chức nă..
8.600 VNĐ
Sổ da CK3 D
- Sổ da CK3 D (9,5x15cm) - Dày, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Ch..
9.600 VNĐ
Sổ da CK4 D
- Sổ da CK4 D (10,5x15cm) - Dày, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - C..
10.200 VNĐ
Sổ da CK5 D
- Sổ da CK5 D (12x17,5cm) - Dày, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - C..
12.300 VNĐ
Sổ da CK6 D
- Sổ da CK6 Dày (13x20cm) - Dày, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - C..
15.700 VNĐ
Sổ da CK7 D
- Sổ da CK7 Dày (16x21cm) - Dày, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - C..
19.000 VNĐ
Sổ da CK8 D
- Sổ da CK8 D (16x24cm) - Dày, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên - Chứ..
23.000 VNĐ
Sổ da CK9 D
- Sổ da CK9 Dày (18x26,5cm) - Dày, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất liệu tự nhiên -..
28.000 VNĐ
Sổ da nút CK7 Dày
- Sổ da CK7 Dày (16x21cm) - Dày, có nút bấm, bìa da, nền giấy kẻ ngang trắng, chất l..
23.000 VNĐ
Sổ danh thiếp 120
- Bìa danh thiếp 120 lá - Bìa da bọc ngoài, 3 ngăn/trang , khả năng lưu trữ 120 danh thiếp - Chức ..
22.000 VNĐ
Sổ danh thiếp 160
- Bìa danh thiếp 160- Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 4 ngăn/trang , khả năng lưu trữ 160 danh thiếp - ..
28.000 VNĐ
Sổ danh thiếp 240
- Bìa danh thiếp 240- Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 4 ngăn/trang , khả năng lưu trữ 240 danh thiếp - ..
36.000 VNĐ
Sổ danh thiếp 320
- Bìa danh thiếp 320- Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 8 ngăn/trang , khả năng lưu trữ 320 danh thiếp - ..
46.000 VNĐ
Sổ danh thiếp 500
- Bìa danh thiếp 500- Taiwan - Bìa da bọc ngoài, 8 ngăn/trang , khả năng lưu trữ 500 danh thiếp - ..
88.000 VNĐ
Sổ giáo án 100 trang
- Sổ giáo án 100 trang - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn - Chức năng: dùng trong cô..
15.000 VNĐ
Sổ giáo án 200 trang
- Sổ giáo án 200 trang - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn - Chức năng: dùng trong cô..
25.000 VNĐ
Sổ Katun 7
Sổ Katun 7 (16cm x 21cm) - Có bọc bao plastic dày giúp bảo vệ sổ, có thể lưu trữ thời gian d..
18.500 VNĐ
Sổ khâu Takeyo A4 120 trang
- Sổ khâu Takeyo 120 trang  - Kích thước A4 - Nền giấy kẻ ngang, chất liệu hoàn toàn tự nhiên..
26.000 VNĐ
Sổ khâu Takeyo B5 120 trang
- Sổ khâu Takeyo 120 trang  - Kích thước B5 - Nền giấy kẻ ngang, chất liệu hoàn toàn tự nhiê..
17.000 VNĐ
Sổ kho
- Sổ kho - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn - Chức năng: Theo dõi hàng hóa, sản phẩ ..
14.500 VNĐ
Sổ lò xo bìa nhựa A4 (70 tờ)
Sổ lò xo bìa nhựa A4 (210 x 297 mm) - 70 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất liệu tự ..
41.000 VNĐ
Sổ lò xo bìa nhựa A5 (70 tờ)
Sổ lò xo bìa nhựa A5 (14,8 x 21 mm) - 70 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chấ..
26.000 VNĐ
Sổ lò xo bìa nhựa A6 (70 tờ)
Sổ lò xo bìa nhựa A6 (105 x 148 mm) - 70 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi ..
16.000 VNĐ
Sổ lò xo bìa nhựa B5 (70 tờ)
Sổ lò xo bìa nhựa B5 (17,6 x 25 mm) - 70 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo..
36.000 VNĐ
Sổ lò xo bìa nhựa cao cấp A4 (120 tờ)
Sổ lò xo bìa nhựa cao cấp A4 (210 x 297 mm) - 120 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo,..
53.000 VNĐ
Sổ lò xo bìa nhựa cao cấp A5 (120 tờ)
Sổ lò xo bìa nhựa cao cấp A5 (148 x 210 mm) - 120 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất..
43.000 VNĐ
Sổ lò xo bìa nhựa cao cấp A6 (120 tờ)
Sổ lò xo bìa nhựa cao cấp A6 (105 x 148 mm) - 120 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất..
16.000 VNĐ
Sổ lò xo bìa nhựa cao cấp B5 (120 tờ)
Sổ lò xo bìa nhựa cao cấp B5 (176 x 250 mm) - 120 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chấ..
50.000 VNĐ
Sổ lò xo bìa nhựa sau A5 (120 tờ)
Sổ lò xo bìa nhựa sau A5 (148 x 210 mm) - 120 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất liệ..
29.000 VNĐ
Sổ lò xo dọc PGrand A6 (100 tờ)
- Sổ lò xo PGrand A6 (105 x 148 mm) - 100 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo mở đứng, chất liệu..
12.000 VNĐ
Sổ lò xo Fancy A5 (80 tờ)
- Sổ lò xo Fancy A5 (148 x 210 mm) - 80 tờ, lõi lò xo, chất liệu tự nhiên, giấy ruột..
27.000 VNĐ
Sổ lò xo Fancy A6 (50 tờ)
- Sổ lò xo Fancy A6 (105 x 148 mm) - 50 tờ, lõi lò xo, chất liệu tự nhiên, giấy ruột dày ..
14.800 VNĐ
Sổ lò xo Hải Tiến A5
- Sổ lò xo Hải Tiến A5 (150 x 210 mm) - 50 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất liệu tự nhi..
13.000 VNĐ
Sổ lò xo PGrand A4 (100 tờ)
Sổ lò xo PGrand A4 (210 x 297 mm) - 100 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất liệu tự nhiên ..
34.000 VNĐ
Sổ lò xo PGrand A4 (50 tờ)
Sổ lò xo PGrand A4 (210 x 297 mm) - 50 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất liệu tự nhiên ..
21.000 VNĐ
Sổ lò xo PGrand A5 (100 tờ)
Sổ lò xo PGrand A5 (148 x 210 mm) - 100 tờ, nền giấy kẻ ngang trắng, lõi lò xo, chất liệu tự nhiên ..
22.000 VNĐ
Xem trên Điện thoại / Máy tính