Chào Mừng Bạn Ghé Thăm Website Văn Phòng Phẩm Tuấn Tú
Hướng dẫn mua hàngChính sách vận chuyểnHotline: 0984 626 941

Ti xỏ đầu tròn - tròn dẹp

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Dây treo nhãn tròn 3 inch (Ti xỏ đầu tròn)
Dây treo nhãn tròn 3inch (Ti xỏ đầu tròn) - Công dụng: Dùng để treo nhãn sản phẩm (quần áo, dà..
72.000 VNĐ
Dây treo nhãn tròn 3 inch màu đen (Ti xỏ đầu tròn)
Dây treo nhãn tròn 3 inch màu đen (Ti xỏ đầu tròn) - Công dụng: Dùng để treo nhãn sản phẩ..
75.000 VNĐ
Dây treo nhãn tròn 5 inch (Ti xỏ đầu tròn)
Dây treo nhãn tròn 5 inch (Ti xỏ đầu tròn) - Công dụng: Dùng để treo nhãn sản phẩm (quần áo, dày dé..
72.000 VNĐ
Dây treo nhãn tròn 5 inch màu đen (Ti xỏ đầu tròn)
Dây treo nhãn tròn 5 inch màu đen (Ti xỏ đầu tròn) - Công dụng: Dùng để treo nhãn sản phẩ..
75.000 VNĐ
Dây treo nhãn tròn 7 inch (Ti xỏ đầu tròn)
Dây treo nhãn tròn 7 inch (Ti xỏ đầu tròn) - Công dụng: Dùng để treo nhãn sản phẩm (quần áo, d..
95.000 VNĐ
Dây treo nhãn tròn 7 inch màu đen (Ti xỏ đầu tròn)
Dây treo nhãn tròn 7 inch màu đen (Ti xỏ đầu tròn) - Công dụng: Dùng để treo nhãn sản phẩ..
99.000 VNĐ
Dây treo nhãn tròn 9 inch (Ti xỏ đầu tròn)
Dây treo nhãn tròn 9 inch (Ti xỏ đầu tròn) - Công dụng: Dùng để treo nhãn sản phẩm (quần áo, d..
107.000 VNĐ
Dây treo nhãn tròn 9 inch màu đen (Ti xỏ đầu tròn)
Dây treo nhãn tròn 9 inch màu đen (Ti xỏ đầu tròn) - Công dụng: Dùng để treo nhãn sản phẩ..
111.000 VNĐ
Dây treo nhãn tròn dẹp 5 inch không lộ đầu (Ti xỏ đầu tròn dẹp)
Dây treo nhãn tròn dẹp 5 inch không lộ đầu (Ti xỏ đầu tròn dẹp) - Công dụng: Dùng để treo..
138.000 VNĐ
Dây treo nhãn tròn dẹp 7 inch không lộ đầu (Ti xỏ đầu tròn dẹp)
Dây treo nhãn tròn dẹp 7 inch không lộ đầu (Ti xỏ đầu tròn dẹp) - Công dụng: Dùng để treo..
200.000 VNĐ
Dây treo nhãn tròn dẹp 9 inch không lộ đầu (Ti xỏ đầu tròn dẹp)
Dây treo nhãn tròn dẹp 9 inch không lộ đầu (Ti xỏ đầu tròn dẹp) - Công dụng: Dùng để treo..
206.000 VNĐ
Xem trên Điện thoại / Máy tính