Chào Mừng Bạn Ghé Thăm Website Văn Phòng Phẩm Tuấn Tú
Hướng dẫn mua hàngChính sách vận chuyểnHotline: 0984 626 941

Chứng từ - Biểu mẫu - Thẻ chấm công - Bản đồ

Bản đồ, bằng khen, biên nhận, đơn xin việc, giấy giới thiệu, hóa đơn bán lẻ, hộp đồng lao động, phiếu chi, phiếu giao hàng, phiếu thu

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bản đồ thành phố HCM
- Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh - A2, nền giấy trắng, in màu, biểu mẫu chuẩn quy định - Chức năng: ..
15.000 VNĐ
Bản đồ thế giới
Bản đồ thế giới - A0, nền giấy trắng, in màu , biểu mẫu chuẩn quy định - Chức năng: tra cứu thông ..
87.000 VNĐ
Bản đồ Việt Nam
Bản đồ Việt Nam - Kích thước: 80cm x 110cm, nền giấy trắng, in màu , biểu mẫu chuẩn quy định của ..
42.000 VNĐ
Biên nhận 2 liên
- Biên nhận (Biên lai thu tiền) - Kích thước: 10 cm x 14.5 cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 li..
9.500 VNĐ
Cờ Việt Nam
- Cờ Việt Nam - Chất liệu vải cotton, 70cm x 100cm - Chức năng: sử dụng trong các lễ hội, đoàn thể..
19.000 VNĐ
Giấy giới thiệu 1 liên giấy nhăn 100 tờ
- Giấy giới thiệu 1 liên giấy nhăn (giấy tái chế) - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, b..
4.100 VNĐ
Giấy giới thiệu 1 liên giấy nhăn 50 tờ
- Giấy giới thiệu 1 liên giấy nhăn (giấy tái chế) - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, b..
3.300 VNĐ
Giấy giới thiệu 1 liên giấy trắng 50 tờ
- Giấy giới thiệu 1 liên giấy fort trắng đẹp - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, biểu m..
6.000 VNĐ
Giấy giới thiệu 2 liên
- Giấy giới thiệu 2 liên - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định. ..
11.500 VNĐ
Giấy khám sức khỏe
- Giấy khám sức khỏe - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn - Chức năng: đi kèm chứng từ..
300 VNĐ
Giấy khen
- Bằng khen - Kích thước: A5, nền giấy trắng, hoa văn viền màu , biểu mẫu chuẩn - Chức năng: trao ..
1.500 VNĐ
Giấy đề nghị tạm ứng
- Phiếu tạm ứng - 1 liên - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, đẹp, biểu mẫu chuẩn - Chức năn..
6.000 VNĐ
Giấy đề nghị tạm ứng 100 tờ
- Phiếu tạm ứng - 1 liên 100 tờ - Kích thước: 13cm x 19cm, nền giấy trắng, đẹp, biểu mẫu chuẩn - C..
12.000 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 1 liên 13x19
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 1 liên - Chức n..
6.000 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 2 liên 13x19
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 2 liên - C..
12.500 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 2 liên 16x20
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 2 liên - S..
15.500 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 2 liên 20x25
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 2 liên - S..
24.000 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 3 liên 13x19
Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 3 liên - Chứ..
18.500 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 3 liên 16x20
- Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 3 liên - S..
24.000 VNĐ
Hóa đơn bán lẻ 3 liên 20x25
Hóa đơn bán lẻ - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định, 3 liên - Số ..
35.000 VNĐ
Hợp đồng lao động
- Hợp đồng lao động - Kích thước: A3, nền giấy trắng chữ xanh, biểu mẫu chuẩn của Bộ LĐ-TB-XH - Ch..
3.000 VNĐ
Phiếu chi 1 liên 13x19 giấy nhăn
- Phiếu chi 1 liên - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy nhăn (giấy tái chế), biểu mẫu chuẩn, 1 liên -..
5.000 VNĐ
Phiếu chi 1 liên giấy trắng
- Phiếu chi 1 liên giấy trắng - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy fort trắng đẹp, biểu mẫu chuẩn..
7.000 VNĐ
Phiếu chi 2 liên 13x19
- Phiếu chi - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Chức năng: ghi ..
12.500 VNĐ
Phiếu chi 3 liên 13x19
- Phiếu chi - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Chức năng: ghi ..
18.500 VNĐ
Phiếu giao hàng 1 liên A5
- Phiếu giao hàng - Kích thước: A5, giấy Fort trắng, đẹp, biểu mẫu chuẩn, 1 liên - Chức ..
12.600 VNĐ
Phiếu giao hàng 2 liên 13x19
- Phiếu giao hàng - Kích thước: 13 x19 cm, giấy carbonnat(không cần kê giấy than), biểu mẫu chuẩn, ..
12.500 VNĐ
Phiếu nhập kho 1 liên 13x19
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 1 liên - Chức năng: ghi ..
3.000 VNĐ
Phiếu nhập kho 2 liên 13x19 (100 tờ)
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Chức năng:..
12.500 VNĐ
Phiếu nhập kho 2 liên 16x20
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Số dòng: 1..
15.500 VNĐ
Phiếu nhập kho 2 liên 20x25
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Số dòng: 1..
24.000 VNĐ
Phiếu nhập kho 3 liên 13x19
..
18.500 VNĐ
Phiếu nhập kho 3 liên 16x20
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Chức năng:..
24.000 VNĐ
Phiếu nhập kho 3 liên 20x25
- Phiếu nhập kho - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Số dòng: 1..
35.000 VNĐ
Phiếu thu 1 liên 13x19 giấy nhăn 100 tờ
Phiếu thu 1 liên giấy nhăn - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy nhăn (giấy tái chế), biểu mẫu chuẩn, 1..
10.000 VNĐ
Phiếu thu 1 liên 13x19 giấy trắng
- Phiếu thu 1 liên giấy trắng - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy fort trắng đẹp, biểu mẫu chuẩn..
7.000 VNĐ
Phiếu thu 2 liên 13x19
- Phiếu thu - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Chức năng: ghi ..
12.500 VNĐ
Phiếu thu 3 liên 13x19
- Phiếu thu - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Chức năng: ghi ..
18.500 VNĐ
Phiếu xuất kho 1 liên 13x19
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 1 liên - Chức năng: ghi ..
3.000 VNĐ
Phiếu xuất kho 2 liên 13x19
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Chức năng:..
12.500 VNĐ
Phiếu xuất kho 2 liên 16x20
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Số dòng: 1..
15.500 VNĐ
Phiếu xuất kho 2 liên 20x25
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 2 liên - Số dòng hà..
24.000 VNĐ
Phiếu xuất kho 3 liên 13x19
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 13cmx19cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Chức năng:..
18.500 VNĐ
Phiếu xuất kho 3 liên 16x20
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 16cmx20cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Chức năng:..
24.000 VNĐ
Phiếu xuất kho 3 liên 20x25
- Phiếu xuất kho - Kích thước: 20cmx25cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 3 liên - Số dòng: 1..
35.000 VNĐ
Sổ kho
Sổ kho - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn - Chức năng: Theo dõi hàng hóa, sản phẩ -..
17.000 VNĐ
Sổ order 2 liên
Sổ order 2 liên - Kích thước: 7cm x 10cm, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn quy định. - Chức năng: dù..
60.000 VNĐ
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ quỹ tiền mặt - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn - Chức năng: Theo dõi dòng tiền ..
17.000 VNĐ
Sơ yếu lý lịch
- Sơ yếu lý lịch - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn - Chức năng: đi kèm chứng từ xin..
300 VNĐ
Thẻ chấm công
- Thẻ chấm công (Anh-Hoa-Việt) - 100% bột giấy tái chế, giấy dày, biểu mẫu thông dụng - Chức năng:..
47.000 VNĐ
Đơn xin việc
- Đơn xin việc - Kích thước: A4, nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn - Chức năng: đi kèm chứng từ xin v..
300 VNĐ
Xem trên Điện thoại / Máy tính