Chào Mừng Bạn Ghé Thăm Website Văn Phòng Phẩm Tuấn Tú
Hướng dẫn mua hàngChính sách vận chuyểnHotline: 0984 626 941

LƯU TRỮ VP

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bảng tên da ngang (7x10)
- Bảng tên da ngang (7cm x 10cm, kích thước nội dung: 6.5cm x 9cm) - Chất liệu bằng da trong c..
2.100 VNĐ
Bảng tên da đứng (10x7)
- Bảng tên da đứng (10cm x 7cm, kích thước nội dung: 9cm x 6.5cm) - Chất liệu bằng da trong có lổ m..
2.100 VNĐ
Bảng tên dây đeo Sakura
- Bảng tên nhựa cứng ngang (9cm x 10cm, kích thước nội dung: 6.5cm x 9cm) - Nhựa cứng trong,&n..
2.000 VNĐ
Bảng tên dọc mica
Bảng tên dọc mica - Kích thước lọt lòng: 85mm x 54mm  - Nhựa cứng trong, có lổ móc, dạng..
192.000 VNĐ
Bảng tên kẹp 5.5 x 9
- Bảng tên kẹp (5.5 x 9) - Nhựa trong, viền màu, kẹp inox, dạng ngang, hiển thị 1 mặt - Chức ..
1.500 VNĐ
Bảng tên ngang mica
Bảng tên ngang mica - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm  - Nhựa cứng trong, có lổ móc, dạ..
192.000 VNĐ
Bảng tên nhựa cứng ngang (7x10)
- Bảng tên nhựa cứng ngang (7cm x 10cm, kích thước nội dung: 6.5cm x 9cm) - Nhựa cứng trong,&n..
1.000 VNĐ
Bảng tên nhựa cứng đứng (10x7)
- Bảng tên nhựa cứng đứng (10cm x 7cm, kích thước nội dung: 9cm x 6.5cm) - Nhựa cứng trong,&nb..
1.000 VNĐ
Bảng tên nhựa cứng đứng (13x10)
- Bảng tên nhựa cứng đứng (13cm x 10cm, kích thước nội dung: 12cm x 9cm) - Nhựa cứng trong, có lổ m..
2.000 VNĐ
Bảng tên nhựa dẻo ngang (7x10)
- Bảng tên nhựa dẻo ngang (7cm x 10cm, kích thước nội dung: 6.5cm x 9cm) - Nhựa trong có lổ móc, dạ..
800 VNĐ
Bảng tên nhựa dẻo đứng (10x7)
- Bảng tên nhựa dẻo đứng (10cm x 7cm, kích thước nội dung: 9cm x 6.5cm) - Nhựa trong có lổ móc, dạn..
800 VNĐ
Bảng tên nhựa dẻo đứng (16 x 11)
- Bảng tên nhựa dẻo đứng (16cm x 11cm, kích thước nội dung: 15cm x 10cm) - Nhựa trong có lổ móc, dạ..
234.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 309 màu hồng
Bảng tên nhựa PP ngang 309 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứng ..
110.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 309 màu xám
Bảng tên nhựa PP ngang 309 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứng ..
110.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 309 màu xanh dương
Bảng tên nhựa PP ngang 309 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứng ..
110.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 309 màu xanh lá
Bảng tên nhựa PP ngang 309 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứng ..
110.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 725 màu cam
Bảng tên nhựa PP dọc 725 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 95mm x 65mm - Nhựa cứ..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 725 màu hồng
Bảng tên nhựa PP dọc 725 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 95mm x 65mm - Nhựa cứ..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 725 màu xám
Bảng tên nhựa PP dọc 725 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 95mm x 65mm - Nhựa cứ..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 725 màu xanh dương đậm
Bảng tên nhựa PP dọc 725 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 95mm x 65mm - Nhựa cứ..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 725 màu xanh lá
Bảng tên nhựa PP dọc 725 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 95mm x 65mm - Nhựa cứ..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 725 màu đen
Bảng tên nhựa PP dọc 725 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 95mm x 65mm - Nhựa cứ..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 725 màu đỏ
Bảng tên nhựa PP dọc 725 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 95mm x 65mm - Nhựa cứ..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 805 màu cam
Bảng tên nhựa PP dọc 805 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứ..
120.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 805 màu xám
Bảng tên nhựa PP dọc 805 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứ..
120.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 805 màu xanh lá
Bảng tên nhựa PP dọc 805 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứ..
120.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP dọc 805 màu đỏ
Bảng tên nhựa PP dọc 805 - Bảng tên nhựa PP dọc - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứ..
120.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 308 màu hồng
Bảng tên nhựa PP ngang 308 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 85mm x 54mm - Nhựa cứn..
110.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 308 màu xám
Bảng tên nhựa PP ngang 308 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 85mm x 54mm - Nhựa cứn..
110.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 308 màu xanh dương
Bảng tên nhựa PP ngang 308 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 85mm x 54mm - Nhựa cứn..
110.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 308 màu xanh lá
Bảng tên nhựa PP ngang 308 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 85mm x 54mm - Nhựa cứn..
110.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 726 màu cam
Bảng tên nhựa PP ngang 726 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 65mm x 95mm - Nhựa cứn..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 726 màu hồng
Bảng tên nhựa PP ngang 726 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 65mm x 95mm - Nhựa cứn..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 726 màu trắng
Bảng tên nhựa PP ngang 726 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 65mm x 95mm - Nhựa cứn..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 726 màu xám
Bảng tên nhựa PP ngang 726 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 65mm x 95mm - Nhựa cứn..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 726 màu xanh dương nhạt
Bảng tên nhựa PP ngang 726 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 65mm x 95mm - Nhựa cứn..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 726 màu xanh dương đậm
Bảng tên nhựa PP ngang 726 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 65mm x 95mm - Nhựa cứn..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 726 màu xanh lá
Bảng tên nhựa PP ngang 726 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 65mm x 95mm - Nhựa cứn..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 726 màu đen
Bảng tên nhựa PP ngang 726 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 65mm x 95mm - Nhựa cứn..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 726 màu đỏ
Bảng tên nhựa PP ngang 726 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 65mm x 95mm - Nhựa cứn..
220.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 806 màu cam
Bảng tên nhựa PP ngang 806 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứn..
120.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 806 màu trắng
Bảng tên nhựa PP ngang 806 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứn..
120.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 806 màu vàng
Bảng tên nhựa PP ngang 806 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứn..
120.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 806 màu xanh dương
Bảng tên nhựa PP ngang 806 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứn..
120.000 VNĐ
Bảng tên nhựa PP ngang 806 màu đen
Bảng tên nhựa PP ngang 806 - Bảng tên nhựa PP ngang - Kích thước lọt lòng: 54mm x 85mm - Nhựa cứn..
120.000 VNĐ
Bảng tên zipper nhựa dẻo ngang (7x10)
- Bảng tên nhựa dẻo ngang (7cm x 10cm, kích thước nội dung: 6cm x 9cm) - Nhựa trong có lổ móc, dạng..
1.500 VNĐ
Bảng tên zipper nhựa dẻo đứng (10x7)
- Bảng tên nhựa dẻo đứng (10cm x 7cm, kích thước nội dung: 9cm x 6cm) - Nhựa trong có lổ móc, dạng ..
1.500 VNĐ
Bảng tên zipper nhựa dẻo đứng (11x16)
Bảng tên nhựa dẻo đứng (11cm x 16cm, kích thước nội dung: 10cm x 15cm) - Nhựa trong có lổ móc, dạng..
216.000 VNĐ
Bao giấy CD-DVD
- Bao giấy CD - Dạng vuông, tâm vỏ plastic trong - Chức năng: lưu trữ CD, DVD, Bluray - Nsx: Việt..
500 VNĐ
Bao hồ sơ A4
- Bao hồ sơ - Kích thước: A4, 100% bột giấy tái chế, màu vàng - Chức năng: lưu trữ tài liệu k..
1.000 VNĐ
Bao hồ sơ F4
- Bao hồ sơ - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), 100% bột giấy tái chế, màu vàng - Chức năng: lưu trữ..
1.000 VNĐ
Bao thư 12 x 18
Bao thư trắng (12 x 18) - Phong bì, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ ..
30.000 VNĐ
Bao thư 12x22 100gsm
Bao thư trắng (12 x 22) - Định lượng: 100gsm, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ - ..
40.000 VNĐ
Bao thư 12x22 80gsm
Bao thư trắng (12 x 22) - Định lượng: 80gsm, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 tờ - C..
30.000 VNĐ
Bao thư 12x22 cửa sổ
Bao thư trắng (12 x 22) - Định lượng: 80gms, có cửa sổ, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lư..
25.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8613 Cream
Bao thư 12x22 Zentino 8613 Cream - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượng, sợi g..
14.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8613 Jade
Bao thư 12x22 Zentino 8613 Jade - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượng, sợi gi..
14.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8613 Milky White
Bao thư 12x22 Zentino 8613 Milky White - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượng,..
14.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8613 New Age Shell
Bao thư 12x22 Zentino 8613 New Age Shell - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượn..
14.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8613 Saffron Pink
Bao thư 12x22 Zentino 8613 Saffron Pink - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượng..
14.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8613 Yellow
Bao thư 12x22 Zentino 8613 Yellow - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượng, sợi ..
14.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8644 Apple Gray
Bao thư 12x22 Zentino 8644 Apple Gray - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượng, ..
15.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8644 Green Pea
Bao thư 12x22 Zentino 8644 Green Pea - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượng, s..
15.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8644 New Green Pea
Bao thư 12x22 Zentino 8644 New Green Pea - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượn..
15.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8644 New Marron
Bao thư 12x22 Zentino 8644 New Marron - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượng, ..
15.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8644 New Reddish Orange
Bao thư 12x22 Zentino 8644 New Reddish Orange - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất..
15.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8644 Orange Vermilion
Bao thư 12x22 Zentino 8644 Orange Vermilion - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất l..
15.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8644 Pine Needle
Bao thư 12x22 Zentino 8644 Pine Needle - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượng,..
15.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8644 Reddish Orange
Bao thư 12x22 Zentino 8644 Reddish Orange - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chấ..
15.000 VNĐ
Bao thư 12x22 Zentino 8644 The York
Bao thư 12x22 Zentino 8644 The York - Sản phẩm được làm bằng chất liệu giấy chất lượng, sợ..
15.000 VNĐ
Bao thư 16x22
Bao thư trắng 16 x 22 cm - Định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ..
38.000 VNĐ
Bao thư màu
- Bao thư màu A5 (148 x 210 mm) - Phong bì A5, định lượng: 80gms , nền giấy màu, nắp ngang, khả năn..
18.000 VNĐ
Bao thư sọc 11 x 17
Bao thư sọc (11 x 17 mm) - Phong bì sọc, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu..
7.500 VNĐ
Bao thư sọc 11 x 17 có keo
Bao thư sọc (11 x 17 mm) có keo không cần thấm nước - Phong bì sọc, định lượng: 80gms, nền giấy trắ..
10.000 VNĐ
Bao thư sọc 11 x 22
Bao thư sọc (11 x 22 mm) - Phong bì sọc, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu..
10.000 VNĐ
Bao thư trắng A3
- Bao thư trắng A3 (297 x 420 mm) - Phong bì A3, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp ngang, khả ..
3.000 VNĐ
Bao thư trắng A4
- Bao thư trắng A4 (210 x 297 mm) - Phong bì A4, định lượng: 80gms, nền giấy trắng, nắp dọc, khả nă..
1.000 VNĐ
Bao thư trắng A4 100gsm
- Bao thư trắng A4 (210 x 297 mm) - Phong bì A4, định lượng: 100gsm, nền giấy trắng, nắp dọc, khả n..
1.200 VNĐ
Bao thư trắng A5 100gsm
- Bao thư trắng A5 (18 x 24 cm) - Phong bì A5, định lượng: 100gsm, nền giấy trắng, nắp ngang, ..
700 VNĐ
Bao thư trắng A5 80gsm
- Bao thư trắng A5 (18 x 24 cm) - Phong bì A5, định lượng: 80gsm, nền giấy trắng, nắp ngang, k..
500 VNĐ
Bao thư trắng A5 ngang 100gsm
- Bao thư trắng A5 (18 x 24 cm) - Phong bì A5, định lượng: 100gsm, nền giấy trắng, nắp ng..
700 VNĐ
Bao thư trắng A5 ngang 80gsm
- Bao thư trắng A5 (18 x 24 cm) - Phong bì A5, định lượng: 80gsm, nền giấy trắng, nắp nga..
500 VNĐ
Bao thư trắng cao cấp A4 120gsm
Bao thư trắng A4 (210 x 297 mm) - Phong bì A4, định lượng: 120gsm, nền giấy trắng, nắp dọc, khả năn..
22.000 VNĐ
Bao thư vàng A3
- Bao thư vàng A3 (297 x 420 mm) - Phong bì A3, định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng..
3.500 VNĐ
Bao thư vàng A4
- Bao thư vàng A4 (210 x 297 mm) - Phong bì A4, định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng..
1.000 VNĐ
Bao thư vàng A4 100gsm
- Bao thư vàng A4 (210 x 297 mm) - Phong bì A4, định lượng: 100gsm, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năn..
1.200 VNĐ
Bao thư vàng A5
- Bao thư vàng A5 (148 x 210 mm) - Phong bì A5, định lượng: 80gms, nền giấy vàng, nắp dọc, khả năng..
500 VNĐ
Bao thư vàng cao cấp A4 100gsm
Bao thư vàng cao cấp A4 (210 x 297 mm) - Phong bì A4, định lượng: 100gsm, nền giấy vàng, nắp d..
24.000 VNĐ
Cây ghim giấy
- Cây ghim giấy - Đế cao su chống trượt, thân ghim inox - Chức năng: lưu trữ nhanh chứng từ, notes..
14.000 VNĐ
Cây ghim giấy Suremark SQ-9525
Cây ghim giấy Suremark SQ-9525 - Đế cao su chống trượt, thân ghim inox - Chức năng: lưu trữ nhan..
19.500 VNĐ
CD in phun trực tiếp
Đây là loại đĩa CD trắng cao cấp công nghệ Australia được sản xuất tại Đài Loan. Với CD này, bạn có ..
216.000 VNĐ
CD Kachi
- CD R Kachi - Dung lượng: 720MB, ghi chép dữ liệu 1 lần - Chức năng: Lưu trữ dữ liệu tin học - N..
4.800 VNĐ
CD Maxell
- CD R Maxell - Japan - Dung lượng: 720MB, ghi chép dữ liệu 1 lần - Chức năng: Lưu trữ dữ liệu tin..
4.800 VNĐ
CD Maxell 1 cái/hộp
- CD R Maxell - Japan - Dung lượng: 720MB, ghi chép dữ liệu 1 lần - Tốc độ: 52X - Chức năng: Lưu ..
12.000 VNĐ
CD MingSheng
- CD R MingSheng - Dung lượng: 720MB, ghi chép dữ liệu 1 lần - Chức năng: Lưu trữ dữ liệu tin học ..
4.000 VNĐ
CD Neo
- CD R Neo - Đức Việt - Dung lượng: 720MB, ghi chép dữ liệu 1 lần - Chức năng: Lưu trữ dữ liệ..
4.500 VNĐ
CD RW Maxell
- CD RW Maxell - Japan - Dung lượng: 790MB, ghi chép dữ liệu nhiều lần - Chức năng: Lưu trữ dữ liệ..
25.000 VNĐ
CD Sony
- CD R Sony - Japan - Dung lượng: 720MB, ghi chép dữ liệu 1 lần - Chức năng: Lưu trữ dữ liệu tin họ..
6.300 VNĐ
CD-R Maxell Premium
- CD R Maxell - Japan - Dung lượng: 720MB, ghi chép dữ liệu 1 lần - Chức năng: Lưu trữ dữ liệu tin ..
9.000 VNĐ
Chặn sách lớn
- Chặn sách cỡ lớn (150mm x 200mm), khối lượng: 337g - Giá đở sách, kiểu dáng gọn nhẹ, thân vỏ..
98.000 VNĐ
Xem trên Điện thoại / Máy tính