Bìa lá

Bìa album, bìa lá, bìa simili, sổ danh thiếp, sổ menu

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bìa 100 lá A4 Deli 5200
- Bìa 100 lá khổ A4 Deli 5200 - Bìa nhựa, ngăn nhựa trong, khả năng lưu trữ 200 tờ - Chức năng: lư..
129.000 VNĐ
Bìa 20 lá A4 FO-DB01
- Bìa 20 lá A4 - Chức năng: Có 20 túi lưu trữ hồ sơ, với màng phim không chói có thể phot..
26.000 VNĐ
Bìa 40 lá A4 FO-DB02
- Bìa 40 lá A4 - Chức năng: Có 40 túi lưu trữ hồ sơ, với màng phim không chói có thể phot..
39.000 VNĐ
Bìa 60 lá A4 FO-DB03
- Bìa 60 lá A4 - Chức năng: Có 60 túi lưu trữ hồ sơ, với màng phim không chói có thể phot..
47.000 VNĐ
Bìa 80 lá A4 FO-DB04
- Bìa 80 lá A4 - Chức năng: Có 80 túi lưu trữ hồ sơ, với màng phim không chói có thể phot..
60.000 VNĐ
Bìa lá A4 Plus 0.15mm
- Bìa lá Plus - Japan - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), độ dày: 0.15nnm, nhựa trong - Màu sắc..
1.800 VNĐ
Bìa lá A4 Plus 0.2mm
- Bìa lá Plus - Japan - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), độ dày: 0.2mm, nhựa trong - Màu sắc: ..
2.200 VNĐ
Bìa lá A4 Thiên Long FO - CH01
- Bìa lá A4 Thiên Long FO - CH01 - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), độ dày: 0.13nnm, nhựa trong..
1.800 VNĐ
Bìa lá A4 Thiên Long FO - CH03
- Bìa lá A4 Thiên Long FO - CH03 - Kích thước: A4 (210mm x 297mm), độ dày: 0.15mm, nhựa trong ..
2.000 VNĐ
Bìa lá F4 Plus 0.15mm
- Bìa lá F4 Plus - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), độ dày 0.15mm, nhựa trắng trong - Màu..
1.900 VNĐ
Bìa lá F4 Plus 0.2mm
- Bìa lá F4 Plus - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), độ dày 0.2mm, nhựa trắng trong -..
2.500 VNĐ
Bìa lá F4 Thiên Long FO - CH02
- Bìa lá F4 Thiên Long FO - CH02 - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), độ dày 0.15mm, nhựa tr..
2.500 VNĐ
Bìa lá F4 Thiên Long FO - CH04
- Bìa lá F4 Thiên Long FO - CH04 - Kích thước: F4 (210mm x 330mm), độ dày: 0.18nnm, ..
2.700 VNĐ
Xem trên Điện thoại / Máy tính