Acco - Kẹp bướm - Kẹp giấy - Lò xo - Đóng gáy sách

Acco, ghim giấy, kẹp bướm, kẹp giấy, lò xo kẽm, lò xo nhựa, máy đóng gáy lò xo nhựa, máy đóng gáy lò xo kẽm


Acco nhựa

Acco nhựa

16.000 VNĐ

Acco nhựa SDI

Acco nhựa SDI

41.000 VNĐ

Acco sắt

Acco sắt

27.000 VNĐ

Acco sắt SDI

Acco sắt SDI

42.000 VNĐ

Gáy lò xo nhựa 10mm
Gáy lò xo nhựa 12mm
Gáy lò xo nhựa 14mm
Gáy lò xo nhựa 16mm
Gáy lò xo nhựa 18mm
Gáy lò xo nhựa 20mm
Gáy lò xo nhựa 22mm
Gáy lò xo nhựa 25mm
Gáy lò xo nhựa 28mm
Gáy lò xo nhựa 32mm
Gáy lò xo nhựa 35mm
Gáy lò xo nhựa 38mm
Gáy lò xo nhựa 45mm
Gáy lò xo nhựa 51mm
Gáy lò xo nhựa 6mm
Gáy lò xo nhựa 8mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 10mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 12mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 14mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 16mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 18mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 20mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 22mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 25mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 28mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 32mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 35mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 38mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 45mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 50mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 6mm
Gáy lò xo nhựa xoắn ốc 8mm
Gáy lò xo xoắn sắt kép 11.1mm
Gáy lò xo xoắn sắt kép 12.7mm
Gáy lò xo xoắn sắt kép 14.3mm
Gáy lò xo xoắn sắt kép 15.9mm
Gáy lò xo xoắn sắt kép 19mm
Gáy lò xo xoắn sắt kép 22.2mm
Gáy lò xo xoắn sắt kép 25.4mm
Gáy lò xo xoắn sắt kép 28.5mm
Gáy lò xo xoắn sắt kép 6.4mm
Gáy lò xo xoắn sắt kép 7.9mm
Gáy lò xo xoắn sắt kép 9.5mm
Ghim giấy màu

Ghim giấy màu

3.000 VNĐ

Ghim giấy đầu tròn C32
Hộp đựng ghim

Hộp đựng ghim

26.000 VNĐ

Hôp đựng ghim Deli E9881
Kẹp bướm 15mm

Kẹp bướm 15mm

5.500 VNĐ

Kẹp bướm 19mm

Kẹp bướm 19mm

6.000 VNĐ

Kẹp bướm 25mm

Kẹp bướm 25mm

10.000 VNĐ

Kẹp bướm 32mm

Kẹp bướm 32mm

15.000 VNĐ

Kẹp bướm 41mm

Kẹp bướm 41mm

23.000 VNĐ

Kẹp bướm 51mm

Kẹp bướm 51mm

35.000 VNĐ

Kẹp bướm màu 15mm
Kẹp bướm màu 19mm
Kẹp bướm màu 25mm
Kẹp bướm màu 32mm
Kẹp bướm màu 41mm
Kẹp bướm màu 51mm
Kẹp inox Deli 9531

Kẹp inox Deli 9531

125.000 VNĐ

Kẹp inox Deli 9532

Kẹp inox Deli 9532

60.000 VNĐ

Kẹp inox Deli 9533

Kẹp inox Deli 9533

50.000 VNĐ

Máy đóng gáy lò xo kẽm DSB WR-150
Máy đóng gáy lò xo kẽm DSB WR-200
Máy đóng gáy lò xo nhựa Deli 3873
Hiển thị 1 đến 95 trong 95 (1 Trang)