Túi Zipper - Dây rút

Túi zipper có nhiều tên gọi khác nhau như: túi miết, túi vuốt mép, túi ziplock. Đây là loại túi nilon dùng rất thuận lợi với đường khóa trên mép túi, có thể mở ra đóng vào tùy ý chỉ bằng cách vuốt mép túi.
Dây rút nhựa dùng để buộc hàng, có nhiều kích thước khác nhau


Dây rút nhựa 10mm x 500mm
Dây rút nhựa 3mm x 100mm
Dây rút nhựa 4mm x 150mm
Dây rút nhựa 4mm x 200mm
Dây rút nhựa 5mm x 250mm
Dây rút nhựa 5mm x 300mm
Dây rút nhựa 8mm x 300mm
Dây rút nhựa 8mm x 350mm
Dây rút nhựa 8mm x 400mm
Túi zipper số 1 (5x7cm)
Túi zipper số 10 (25x35cm)
Túi zipper số 11 (30x40cm)
Túi zipper số 2 (6x8.5cm)
Túi zipper số 3 (7x10cm)
Túi zipper số 4 (8x12cm)
Túi zipper số 5 (11x16cm)
Túi zipper số 7 (15x23cm)
Túi zipper số 8 (18x23cm)
Túi zipper số 9 (20x30cm)
Hiển thị 1 đến 19 trong 19 (1 Trang)