Bấm lỗ - Máy khoan chứng từ - Lưỡi máy khoan chứng từ

Văn phòng phẩm Tuấn Tú cung cấp các loại bấm lỗ, kềm bấm lỗ, máy khoan chứng từ sử dụng cho văn phòng, trường học, tiệm photocopy
+ Kềm bấm 1 lỗ tròn
+ Kềm bấm 1 lỗ oval
+ Bấm 2 lỗ
+ Bấm 3 lỗ
+ Bấm 4 lỗ
+ Lưỡi dao cho máy bấm lỗ


Bấm 2 lỗ Eagle 837
Bấm 2 lỗ GS 957

Bấm 2 lỗ GS 957

70.000 VNĐ

Bấm 2 lỗ GS 970

Bấm 2 lỗ GS 970

75.000 VNĐ

Bấm 2 lỗ Kw TriO 912
Bấm 2 lỗ Kw TriO 9330

Bấm 2 lỗ Kw TriO 9330

2.170.000 VNĐ

Bấm 2 lỗ Kw TriO 9520

Bấm 2 lỗ Kw TriO 9520

1.200.000 VNĐ

Bấm 2 lỗ Kw TriO 9670
Bấm 2 lỗ Kw TriO 9780
Bấm 2 lỗ Max DP-F2BN
Bấm 2 lỗ Munix 20016
Bấm 2 lỗ trợ lực Kw TriO 9556
Bấm 3 lỗ Kw TriO 9530

Bấm 3 lỗ Kw TriO 9530

1.950.000 VNĐ

Bấm 3 lỗ Kw TriO 963
Bấm 3 lỗ Kw TriO 9990
Bấm 4 lỗ Kw TriO 9540

Bấm 4 lỗ Kw TriO 9540

2.135.000 VNĐ

Bấm 4 lỗ Kw TriO 9640
Bấm 4 lỗ Kw TriO 999D
Kềm bấm lỗ Kw TriO 9717
Kềm bấm lỗ Kw trio 9770
Kềm bấm lỗ Kw trio 9772
Kềm bấm lỗ Kw trio 97A0
Lưỡi dao bấm 2 lỗ Kw TriO 933
Lưỡi dao bấm 2 lỗ Kw TriO 955
Lưỡi dao Kw Trio 952, Kw TriO 954
Máy khoan chứng từ Deli 3877
Hiển thị 1 đến 30 trong 30 (1 Trang)