Băng keo - Cắt keo - Film quấn hàng

- Băng keo 2 mặt, băng keo dán thùng, băng keo dán tiền, băng keo điện, băng keo màu, băng keo xốp (mouse), băng keo trong, băng keo vải, băng keo vàng, băng keo đục, băng keo văn phòng, băng keo mini, băng keo opp
- Cắt keo, cắt keo cầm tay, cắt keo để bàn
- Film quấn hàng 25cm, 50cm, 100cm
 

 


Băng keo 2 mặt 0.6F 9Y
Băng keo 2 mặt 1.2F 50Y
Băng keo 2 mặt 1.2F 9Y
Băng keo 2 mặt 1.6F 9Y
Băng keo 2 mặt 1F2 10Y Scotch
Băng keo 2 mặt 2.4F 50Y
Băng keo 2 mặt 2.4F 9Y
Băng keo 2 mặt 4.8F 50Y
Băng keo 2 mặt 4.8F 9Y
Băng keo bạc 5F 30M
Băng keo chống dột
Băng keo dán nền 4F8 20M
Băng keo dán nền 4F8 33M
Băng keo dán tiền 1.9F
Băng keo giấy 1.2F 22Y
Băng keo giấy 1.6F 22Y
Băng keo giấy 2.4F 22Y
Băng keo giấy 3.6F 22Y
Băng keo giấy 4.8F 22Y
Băng keo OPP màu 2.4F 100Y
Băng keo OPP màu 3.6F 100Y
Băng keo OPP màu 4.8F 100Y
Băng keo OPP màu 6F 100Y
Băng keo OPP màu 7F 100Y
Băng keo Scotch® Magic™ 600 3/4
Băng keo simili 1F 12Y
Băng keo simili 2.4F 12Y
Băng keo simili 3.6F 12Y
Băng keo simili 4.8F 12Y
Băng keo simili 7F 12Y
Băng keo vải bạc

Băng keo vải bạc

117.000 VNĐ

Băng keo vải nâu

Băng keo vải nâu

117.000 VNĐ

Băng keo vải trắng
Băng keo vải vàng

Băng keo vải vàng

117.000 VNĐ

Băng keo vải xanh dương
Băng keo vải xanh lá
Băng keo vải đen

Băng keo vải đen

117.000 VNĐ

Băng keo vải đỏ

Băng keo vải đỏ

117.000 VNĐ

Băng keo văn phòng 1.8F
Băng keo xốp (mouse) 2.4F 9Y
Băng keo xốp (mouse) 2F4 9Y đen
Băng keo xốp (mouse) 4.8F 9Y
Băng keo xốp (mouse) 4F8 9Y đen
Băng keo điện 1.8F
Cắt keo cầm tay 5F nhựa
Cắt keo cầm tay 5F sắt
Cắt keo cầm tay 6F nhựa
Cắt keo cầm tay 6F sắt
Cắt keo cầm tay 7F nhựa
Cắt keo cầm tay 7F sắt
Cắt keo cầm tay 8F nhựa
Cắt keo Motex MTX-03 Mini
Cắt keo Motex MTX-03 Prime
Cắt keo văn phòng Motex MTX-03 EP
Cắt keo đại Motex MTX-03 ACE
Cắt keo để bàn 200
Cắt keo để bàn 300
Cắt keo để bàn 400
Cắt keo để bàn 500
Cắt keo để bàn 800
Cây lăn

Cây lăn

0 VNĐ

Hiển thị 1 đến 90 trong 90 (1 Trang)