Giấy làm bài kiểm tra - Giấy nháp

Giấy làm bài kiểm tra và giấy nháp theo mẫu chung của Sở Giáo Dục Tp.Hồ Chí Minh phù hợp với cho các học sinh khối THCS, THPT làm bài kiểm tra học kỳ và giữa kỳ