Máy tính học sinh Casio FX-570VN PLus
- Chức năng: Tính toán số thập phân vô hạn tuần hoàn; Phân tích thành thừa số nguyên tố; Tìm thương và số dư của phép chia; Tìm ƯCLN, BCNN; Tìm tọa độ đỉnh Parabol trực tiếp trên máy; Giải bất phương trình bậc 2, bậc 3; Tính tích, tổng của dãy số; Lưu nghiệm khi giải phương trình; Hiển thị kết quả dưới dạng hỗn số, số thập phân, căn thức; Tính logarit với cơ số bất kỳ; Tính toán phân phối DIST; Tính ma trận, thống kê .....


  

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến

Casio FX-570VN Plus

  • Mã sản phẩm: Casio FX-570VN Plus
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 595.000 VNĐ


Thẻ từ khóa: Máy tính dành cho học sinh, Máy tính Casio