Máy tính Casio FX-5800P

 • Hiển thị như trong sách giáo khoa, các chức năng chương trình MẠNH MẼ HƠN
  + Màn hình cuốn 4 dòng/10+2 số
 • + 664 chức năng/28,500 bytes
 • + Truyền và nhận dữ liệu với máy khác bằng cable SB-62
 • + Toán Ma trận
 • + Tính Toán chuỗi
 • + Giải Phương trình
 • + Toán Thống kê
 • + Tính Toán công thức và giải phương trình
 • + Tạo bảng tính
 • + 128 công thức toán/Vật lý được cài đặt sẵn
 • + 40 hằng số khoa học
 • + Triển khai tính toán
 • + Số phức
 • + 26 biến nhớ ( có thể tăng thêm 2372 biến)
 • + Hệ cơ số N/chuyển đổi
 • + Và nhiều chức năng khác

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến

Casio FX-5800P

 • Mã sản phẩm: Casio FX-5800P
 • Tình trạng: Đặt trước
 • 2.485.000 VNĐ


Thẻ từ khóa: Máy tính dành cho học sinh, Máy tính Casio