BÀI VIẾT VỀ SẢN PHẨM

ĐỒ HỌA MẠNH MẼ

 • Màn hình ma trận điểm (64 × 128 chấm)
 • Xác suất
 • Lập đồ thị bất đẳng thức
 • Lập đồ thị tọa độ hình chữ nhật, lập đồ thị tọa độ cực
 • Đồ thị tích phân
 • Lập đồ thị hàm tham số
 • Vẽ can, Thu phóng (thu phóng hộp, phóng to, thu nhỏ, thu phóng tự động)
 • Bảng và đồ thị
 • Đồ thị kép (đồ thị và bảng, đồ thị và đồ thị)
 • Bản phác thảo (tiếp tuyến, pháp tuyến, hàm ngược)
 • Giải (căn, cực tiểu, cực đại, giao điểm, tích phân)
 • Đồ thị động
 • Đồ thị tiết diện Conic
 • Đồ thị đệ quy
 • Phân tích thống kê một biến và hai biến dựa trên danh sách
 • Phép hồi quy thống kê
 • Đồ thị thống kê (biểu đồ phân tán, Đường xy, giản đồ xác suất, biểu đồ hình cột, đồ thị hộp)
 • Đồ thị hồi quy thống kê (hồi quy tuyến tính, trung bình, bậc hai, bậc ba, bậc bốn, lôgarit, số mũ, lũy thừa, sin, logitic)
 • Tính toán thống kê nâng cao: các kiểm tra (kiểm tra Z, kiểm tra t, kiểm tra chi bình phương, kiểm tra F, ANOVA), khoảng (khoảng Z, khoảng t), phân bố
 • Biểu đồ hình tròn
 • Biểu đồ hình cột
 • Hàm lũy thừa (căn bậc hai, căn bậc ba, bình phương, lũy thừa, căn thức)
 • GCD/LCM
 • Chuyển đổi tọa độ (Pol, Rec)
 • Tổ hợp/Hoán vị (nCr, nPr)
 • Giai thừa, Nghịch đảo, số ngẫu nhiên, Phân số
 • Phép toán logic
 • Phép tính ma trận
 • Phép tính số phức
 • Các biến đổi/phép tính cơ số n
 • Tính toán dữ liệu danh sách
 • Chuyển đổi theo hệ mét
 • Bộ giải phương trình số, hệ phương trình, phương trình đại số
 • Lập trình
 • Menu biểu tượng
 • Bộ nhớ người dùng: 62.000 byte
 • Truyền dữ liệu
 • Cổng USB
 •  

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến

Casio FX-9750GII

 • Mã sản phẩm: Casio FX-9750GII
 • Tình trạng: Đặt trước
 • 3.100.000 VNĐ


Thẻ từ khóa: Máy tính cao cấp, Máy tính casio