- Dấu Shiny S300
- Dấu ngày tháng năm S300 cỡ 3mm có định dạng Vietnamese: 02 02 2012 (PET-300) hoặc English: 02 Feb 2012 (S300)
- Dấu chuyên dùng cho xác lập ngày tháng, hạn sử dụng. Dấu có thể điều chỉnh bằng cách xoay tay.
- NSX: Đài Loan - Đơn vị tính: Hộp

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến

Dấu Shiny S300

  • Mã sản phẩm: Dấu Shiny S300
  • Tình trạng: Đặt trước
  • 145.000 VNĐ


Thẻ từ khóa: Dater Stamp, Đóng dấu, Shiny, Đài Loan, Taiwan