• DVD RW Maxell

DVD RW Maxell
- Dung lượng 4.2GB, ghi chép dữ liệu nhiều lần
- Chức năng: Lưu trữ dữ liệu tin học
- Nsx: Japan
- Đơn vị tính: Lốc (10 cái/lốc)

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến

DVD RW Maxell

  • Mã sản phẩm: DVD RW Maxell
  • Tình trạng: Đặt trước
  • 220.000 VNĐ


Thẻ từ khóa: DVD Recordable, DVD-RW Maxell