• Khung chức danh 2 mặt 08 x 20

- Khung chức danh (08 x 20)
- Khung thực đơn, mica trong, dạng chữ V, hiển thị 2 mặt
- Chức năng: hiển thị họ tên, chức danh
- Nsx: Việt Nam - Đơn vị tính: Cái

Viết đánh giá

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng/viết ý kiến

Khung chức danh 2 mặt 08 x 20

  • Mã sản phẩm: Khung chức danh 2 mặt 08 x 20
  • Tình trạng: Đặt trước
  • 26.000 VNĐ


Thẻ từ khóa: Khung chức danh, 2 mặt, Tent Holder