Koh I Noor

Chúng tôi tô điểm thế giới. Chúng tôi là KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Chúng tôi là một trong những hãng hàng đầu trên thế giới trong việc sản xuất và phân phối văn phòng phẩm cho trường học, văn phòng, nghệ sỹ

Trang chủ của Koh I Noor: http://www.koh-i-noor.cz/en/introduction